Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, June 14, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Những năm qua cái tên Nguyễn Văn Đài xuất hiện nhiều trên mạng xã hội với những luận điệu phản động, nói xấu Đảng, nhà nước, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, kích động nhân dân, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đòi thay đổi quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đa nguyên, đa đảng, phủ nhận thành quả cách mạng, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đi ngược lại với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề 'xã hội dân sự' để chống phá Đảng, Nhà nước, hòng chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam


Ngày 05 tháng 06 năm 2019, Nguyễn Văn Đài trên trang Facebook cá nhân đăng bài "Trả lời phỏng vấn ĐÀN CHIM VIỆT  nhân dịp một năm ngày tới CHLB Đức" nhằm tuyên truyền sai sự thật về nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, nói xấu chế độ, kích động, chống chính quyền, phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chính sách của Đảng, nhà nước.

Kẻ tị nạn phản bội Tổ quốc Nguyễn Văn Đài vẫn ngày đêm điên cuồng chống phá

Nguyễn Văn Đài lẻo mép, ngụy biện đưa ra luận điệu cho rằng mình phải "Tiếp tục cống hiến, đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam" đây là luận điệu của những kẻ phản động hại dân, hại nước phản ánh không đúng tình hình thực tiễn của đất nước. Ai cũng hiểu đất nước ta hoàn toàn tự do, dân chủ, mọi người đều có quyền bình đẳng, ở chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, nhân quyền và dân chủ luôn được đề cao, bởi mục tiêu cao cả của chế độ chúng ta là vì con người. Ngược dòng lịch sử ở Việt Nam, vấn đề nhân quyền và dân chủ được thể hiện từ khi mới khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Nhân quyền và dân chủ theo tôi hiểu là ở chế độ đó, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, quyền con người được bảo đảm tốt nhất đúng như chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố trong bản Tuyên ngôn Độc lập đó là "... quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

Từ khi nước ta độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, vấn đề nhân quyền và dân chủ luôn được đề cao, đời sống nhân dân được cải thiện, phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm, quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin được được thực hiện đầy đủ. Nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, nghèo nàn lạc hậu, đặc biệt trải qua tàn phá của chiến tranh, sự cấm vận của Mỹ, nhưng nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

 Về kinh tế, trước khi đất nước ta giành độc lập, dưới sự cai trị của thực dân pháp và chính quyền phong kiến tay sai, chúng bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy, khiến dân ta nghèo nàn, thiếu thốn mà đỉnh điểm là nạn đói Ất Dậu 1945 đã làm cho hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Từ khi nước ta giành chính quyền, chúng ta phải trải qua 30 năm chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thời gian dài chịu sự cấm vận của Mỹ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng, đoàn kết đã đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển trở thành một nước có thu nhập trung bình trên thế giới. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đã đạt gần 2.540 USD.

Về văn hóa xã hội, Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận cho người dân. Hiện nay, hầu hết các tổ chức đều có ấn phẩm báo chí, bảo đảm quyền được thông tin của mình. Internet mới vào Việt Nam từ cuối năm 1997,  nhưng đến nay đã có hơn 60% người dân sử dụng internet, xếp thứ 16 thế giới về số lượng người dùng mạng thông tin toàn cầu này. Nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013, nhằm bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 2013, nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, trong đó bao gồm các nội dung về quyền con người, quyền công dân.

Về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam luôn coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử. Pháp luật Việt Nam đã tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mỗi người dân đều có quyền theo hay không theo tôn giáo nào. Hiện có 42 tổ chức thuộc 15 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân; 60 cơ sở đào tạo tôn giáo, thuộc Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo in ấn, phát hành kinh sách và đồ dùng việc đạo; đảm bảo tự do tôn giáo tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số.

Về vị thế của Việt Nam, từ một nước bị cô lập, cấm vận đến nay hình ảnh, tiếng nói của Việt Nam trên bình diện quốc tế ngày càng được nâng cao và có uy tín. Việt Nam chúng ta đã được tín nhiệm bầu vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009, 2020-2021, Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế-Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019...

Những dẫn chứng trên có thể khẳng định rằng, Việt Nam thực hiện đầy đủ nhất, triệt để nhất về nhân quyền và dân chủ, phù hợp với luật pháp quốc tế và tình hình thực tiễn của đất nước. Luận điệu của anh đưa ra " Tiếp tục cống hiến, đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam " là sai lầm, hại dân, hại nước vô căn cứ, hoàn toàn trái với thực tiễn của đất nước, ngụy biện của những kẻ hiểu luật mà còn phạm luật, nhằm thực hiện mục đích chống phá Đảng, nhà nước để đạt được những đồng đô la bẩn thỉu của các thế lực phản động bố thí. Ngụy biện của anh chắc chắn mọi người dân chân chính sẽ lên án, bởi nhân dân ta không muốn cái gọi là "nhân quyền và dân chủ" theo luận điệu của anh bằng hơn 2 triệu người chết đói mà Pháp mang đến và Mỹ đem đến cho nhân dân ta là: 7,5 triệu tấn đạn; 7,5 triệu lít chất độc hóa học; lượng bom bình quân mỗi người dân phải hứng chịu là 250kg.

Tôi biết anh là một luật sư, được đào tạo bài bản, có học thức lẽ ra anh phải phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, vậy mà anh lại vi phạm pháp luật, phản bội Tổ quốc, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Anh đã có các hành vi tàng trữ các tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử dân tộc, bôi nhọ chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vu cáo xuyên tạc chính sách của Nhà nước đối với tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam; viết và tán phát các tài liệu có nội dung tuyên truyền kích động nhằm chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó anh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật, điều đó chứng tỏ nước ta thực hiện triệt để vấn đề nhân quyền và dân chủ bằng sự nghiêm minh và bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật Việt Nam. Anh đã được khoan hồng của pháp luật, vậy mà anh không biết ăn năn, hối cải, sửa chữa những sai lầm của mình mà còn đem lòng oán hận, lầm đường đi theo các tổ chức phản động, tiếp tục lợi dụng tự do ngôn luận để chống phá Đảng, chính quyền, chống lại nhân dân, chống lại nơi anh đã sinh ra và nuôi dưỡng anh trưởng thành. Tôi nghĩ anh là người vong ơn bội nghĩa, "ăn quả" không nhớ đến người "trồng cây". Tôi khuyên anh đừng "ngựa quen đường cũ" hãy là người dân lương thiện như bao người dân khác. Luận điệu của anh đưa ra không thể lừa rối được ai đâu, tôi là người dân bình thường cũng hiểu được bản chất con người của anh, đừng làm con rối cho các tổ chức phản động hại nước, hại dân để lại tiếng xấu cho muôn đời sau.

Huy Bình

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tin mới

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Giáo dục

Sức khỏe

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Rao vặt

Đăng tin rao vặt hiển thị tại khu vực này chỉ với 1500 đồng/tin. Đối với tin rao vặt vì cộng đồng, người dân miễn phí 100%. Liên lạc theo địa chỉ chiasekienthucnet@gmail.com để đăng tin.