Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc July 11, 2019 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Những kẻ mang danh dân chủ, tự do… suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ ‘theo đóm ăn tàn. Bởi hành vi tung tin thất thiệt, chia sẻ thông tin xuyên tạc sai trái trên mạng xã hội chỉ là a dua hay thậm chí bị bắt buộc phải làm …

Chiêu trò 'thổi đóm ăn tàn' của làng đấu tranh dân chủ cuội!


Ngày 07/7/2019 trên trang facebook có nick “Vietnam Le” có đưa ra những lời lẽ: Cộng sản còn thì dân ta sẽ chết, diệt cộng sản thì ta mới sống...Hãy xuống đường đòi cho được đa đảng”. Đây là những ngôn từ hết sức ngông cuồng, phản động, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đi ngược lại với bản chất chủ nghĩa cộng sản của đất nước ta.

Những lời lẽ phản động của Vietnam Le

Như chúng ta đã biết ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc. Đảng thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng, lấy tự phê bình và phê bình làm phương châm hành động, quy luật phát triển.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, Đảng ta không những là đảng của giai cấp công nhân, mà còn là đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là thống nhất. Chính vì vậy trên thế giới chỉ có ở nước ta mới có cụm từ Đảng ta. Nói đến Đảng là nói đến hết thảy quần chúng nhân dân lao động. Một Đảng như vậy liệu có để nhân dân của đất nước mình phải “chết”như lời của ông Vietnam Le hay không?

Với mục tiêu, lý tưởng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, hoạt động không có lợi ích nào khác ngoài việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 Hơn thế nữa lịch sử đã chứng minh trong những năm tháng đấu tranh của dân tộc đã có biết bao cán bộ, đảng viên của Đảng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong lao tù đế quốc, trên chiến trường chống ngoại xâm, giữ vững chí khí của người cộng sản để thực hiện một chân lý là đánh đổ đế quốc, tay sai, giành độc lập cho dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Trong thời bình, mặc dù phải đối mặt với những cám dỗ, tiêu cực của nền kinh tế thị trường, hội nhập, mở cửa, nhưng đại bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sạch về phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn bó máu thịt với nhân dân và trở thành tấm gương sáng, ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt so với nghị quyết đề ra. Vị thế dân tộc được nâng lên một tầm mới. Như vậy nhân dân ta có cần phải đa đảng?

Cùng với đó Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn; cán bộ, đảng viên  không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh, năng lực, trí tuệ, đạo đức cách mạng và phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu,. Đó là cơ sở, nền tảng vững chắc nhất để nhân dân ta luôn giữ trọn niềm tin, một lòng đi theo Đảng, thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời đó cũng là minh chứng thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu thù địch hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá Đảng.

Thực tiễn hơn 85 năm qua đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội một cách chính đáng, hợp lòng dân, được lịch sử chấp nhận, Hiến pháp quy định và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được. Bởi vậy nói như ông Vietnam Le chỉ là lời nói phủ nhận lịch sử, phủ nhận thực tiễn và là những lời lẽ hết sức phản động mà thôi.
Trong giai đoạn hiện nay lợi dụng vấn đề dân chủ các thành phần chủ nghĩa cơ hội  xét lại luôn tìm cách để chống lại Đảng và Nhà nước ta. Với những lập luận hết sức vô lý nhằm phủ định lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ định con đường đi lên chế độ xã hội chủ nghĩa của đất nước ta. Do đó mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức đúng đắn tránh để các lực lượng phản động dụ dỗ, mua chuộc đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của dân tộc.

Trung Kiên

Loading...
Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Giáo dục

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

TIN XEM NHIỀU

TIN QUAN TÂM

Sự kiện bình luận

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Sức khỏe