Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, October 21, 2021 , 7 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Việt Tân và các đối tượng chống đối chính quyền luôn tìm mọi biện pháp để bôi xấu chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Thậm chí, trong giai đoạn Đảng và Nhà nước đang tích cực đấu tranh chống tham nhũng hiện nay, chúng vẫn kêu la làng rằng Đảng nói mà không làm vào và ở Việt Nam thì không hề có dân chủ.

>>Chuẩn bị xét xử kẻ tuyên truyền chống phá Nhà nước Phạm Đoan Trang

>>Phạm Đoan Trang bị truy tố về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

>>Đinh Văn Hải-kẻ ảo vọng chính trị và cái giá phải trả

>>Song Chi- kẻ ảo giác về ‘tháo chạy’!

>>Phạm Minh Vũ-kẻ 'bồi bút' táng tận lương tâm

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, trang facebook Việt Tân đăng bài viết có nội dung “Nghe ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Hưởng nói đủ biết những người cộng sản rất lươn lẹo và xảo trá” có dẫn lời của hai vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Nội dung bài viết này muốn nhắc rằng Đảng ta chỉ nói mà không làm y như những gì tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu từng nói và bản chất là không hề có dân chủ ở Việt Nam.

Phải khẳng định, đây là luận điệu xuyên tạc, đánh tráo khái niệm nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước. Để thấy rõ được việc đánh tráo khái niệm này thì cần phải hiểu rõ được ý nghĩa trong lời thuyết trình của Tổng bí thư và Thứ trưởng bộ Công an và thực tiễn công tác lãnh đạo đất nước mà Đảng và Chính phủ đang tiến hành.

Lại chiêu trò đánh tráo khái niệm 'phản biện' và giọt nước mắt cá sấu của Việt Tân

Trước hết, lời phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng “Nếu Đảng làm sai, Dân phải phản đối để xử lý những anh làm sai, làm hỏng” là “lươn lẹo, xảo trá” như tác giả bài viết đề cập hay là lời thật, việc thật? Sự thực đã chứng minh quyết tâm làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, quyết tâm loại bỏ những sâu mọt trong hệ thống chính trị của đồng chí Tổng bí thư và Ban chấp hành trung ương của Đảng. Về mặt luật pháp, Nhà nước đã ban hành  Luật Tố cáo năm 2018 (sửa đổi) và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sửa đổi) để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân đấu tranh, tố giác những cán bộ, đảng viên vi phạm đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm một cách đúng người, đúng việc, không vu oan cho người tốt nhưng không bỏ lọt người sai phạm. Trên thực tế xử lý, theo báo cáo của Trưởng Ban Dân nguyện trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/8/2021 thì chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 161.215 đơn của công dân, trong đó có 20.451 đơn khiếu nại, 8.592 đơn tố cáo, trong số đó đã giải quyết 7.677 vụ việc. Kết quả giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân, tổ chức 33,53 tỷ đồng; 20,1ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 233 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 4 vụ việc... Có thể thấy được, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới ý kiến của nhân dân, nhất là những khiếu nại, tố cáo do cán bộ, công chức Nhà nước làm sai, làm không đúng theo quy định Luật pháp và suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Khi phát hiện các sai phạm của cán bộ, Đảng viên là đúng, dù mức ảnh hưởng không lan rộng nhưng Đảng, Chính phủ không bao giờ bỏ qua, lơ là hay chỉ xử lý qua loa, đối phó. Cũng chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trên 70 tổ chức Đảng, trên 8.000 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái và hơn 20 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập (theo bài “Xử lý, kiến nghị xử lý 7 cán bộ diện Trung ương quản lý trong 6 tháng” trong tiểu mục Đối nội, mục Chính trị, báo Thanh tra vào ngày 05/08/2021). Do vậy chúng ta có thể thấy rõ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn nói đi đôi với làm, nhất là trong lắng nghe ý kiến của người dân để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo như lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, chứ không hề như các luận điệu mà Việt Tân xuyên tạc. Thậm chí việc làm trong sạch nội bộ luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng và Chính quyền các cấp. Những lời lẽ miệt thị của các tổ chức chống phá đất nước như Việt Tân là không có cơ sở pháp lý, không chứng minh được bằng thực tế mà chỉ với mục đích che mắt người đọc, áp đặt lối suy nghĩ tiêu cực tới người khác.

Mặt khác, phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an có phải được hiểu là dân không có quyền tham gia công tác lãnh đạo của Đảng, Nhà nước? Nhà nước ta luôn khuyến khích việc phản biện xã hội nhưng là phản biện như nào, ở đâu và khi nào chứ không phải là khi đã có Nghị quyết, khi đã ban hành thành luật thì chống đối. Dân tham gia phản biện như thế nào? Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW để tiếp thu những đóng góp ý kiến của Nhân dân vào toàn bộ nội dung Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc. Mọi công dân có thể đưa ra các chính kiến, nguyện vọng chính đáng của bản thân, người thân và tập thể quần chúng hướng vào công tác lãnh đạo ở cấp vĩ mô của đất nước. Dân tham gia phản biện ở đâu? Các ý kiến trình bày của người dân đều có thể thông qua tổ chức như cơ quan tiếp dân chính quyền các cấp, Hội đồng Nhân dân các cấp hoặc thông qua các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội mà bản thân đang sinh hoạt. Dân tham gia phản biện thời điểm nào? Có thể tham gia bằng sự phúc đáp khi được trưng cầu ý kiến của Quốc hội theo Hiến pháp năm 2013 quy định hay hình thức trưng cầu ý dân được cụ thể hóa bằng Luật Trưng cầu ý dân năm 2015. Cụ thể như từ ngày 5/1/2015 cho tới hết 5/4/2015, Chính phủ đã tiến hành lấy ý kiến tham gia của nhân dân theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xây dựng dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi tập trung 10 vấn đề lớn trong dự thảo. Toàn văn dự thảo được đăng tải trên các thông tin đại chúng như báo Nhân dân, trang thông tin điện tử của Quốc hội, Bộ tư pháp, Cổng thông tin điện tử Chính phủ... Đồng thời các thôn, xóm, bản, làng, buôn, phum, sóc, tổ dân phố trong cả nước đã tiến hành họp để phổ biến dự thảo, xin ý kiến trực tiếp người dân đối với các nội dung chi tiết trong dự thảo. Nhiều vấn đề được nhân dân quan tâm, cho ý kiến và đã được điều chỉnh trong dự thảo trước khi được thông qua như quy định về chiếm hữu, quyền địa dịch, quyền hưởng dụng, quyền sở hữu vật trên đất. Như vậy, Đảng và Nhà nước không chỉ lắng nghe ý kiến của người dân gián tiếp thông qua Hội đồng Nhân dân các cấp và các Đại biểu Quốc hội mà còn phát huy dân chủ tối đa để tiếp thu ý kiến của người dân vào những quyết sách lớn của đất nước như ban hành, sửa đổi các Bộ luật. Nhưng khi đã ra thành Chỉ thị, Nghị quyết và được quy định trong văn bản pháp luật thì cần sự tập trung đồng lòng thống nhất thực hiện. Các “ý kiến” đối với Nghị quyết đã ra hay việc thực hiện theo Hiến pháp, Pháp luật tại sao lại không đóng góp trước khi ra Nghị quyết và quy định thành văn bản Pháp lý? Vậy thì chỉ có là lý lẽ của những kẻ chống phá đất nước – mà như thứ trưởng bộ công an đã phát biểu – chúng ta không thể dung dưỡng được những kẻ như vậy!

Từ đó thấy được, Việt Tân đang đánh tráo khái niệm giữa “phản biện” một cách dân chủ và việc “chống đối” lại các chủ trương, đường lối của Đảng và “bù lum, bù loa” rằng Đảng chỉ nói mà không làm. Như vậy, có thể thấy rõ Việt Tân không có luận chứng, luận cứ mà đây chỉ là thủ đoạn bẩn thỉu để bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta. Chúng chỉ nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và các vị lãnh đạo, đồng thời Việt Tân cũng “lừa đảo” nhân dân nhằm xúi dục nhân nhân ta chống đối lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đòi hỏi người đọc cần tỉnh táo trước những âm mưu của bọn chúng. Luôn tìm hiểu các thông tin theo các báo, tin bài chính thống. Đồng thời không nên phát tán các tin tức mang tính phản động, sai sự thật của chúng. Đảng ta luôn lấy lợi ích của dân làm gốc rễ, là kim chỉ nam để đưa ra các quyết sách lãnh đạo đất nước. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải giữ vững niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước để xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là điều kiện tiên quyết để xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh về kinh tế, văn hóa và Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Đại Dương

Tags:
 1. Bọn Việt Tân cứ lừa dân làm cho dân chống lại Đảng ta thôi.

  ReplyDelete
 2. Tác giả đưa ra những nhận định chính xác.

  ReplyDelete
 3. Việt tân càng lộ rõ sự cùng đường

  ReplyDelete
 4. Bọn này luôn tìm cách lật trắng thay đen. Theo quan điểm bảo thủ cá nhân

  ReplyDelete
 5. Bài viết đã thể hiện rất đúng sự thật, nói lên được sự giả dối của việt tân.

  ReplyDelete
 6. Bài viết trình bày đánh giá rất rõ, chẳng có lý do gì cho Việt tân kêu gào

  ReplyDelete
 7. Bài viết phân tích sâu sắc, chặt chẽ

  ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tin mới

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Giáo dục

Sức khỏe

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Rao vặt

Đăng tin rao vặt hiển thị tại khu vực này chỉ với 1500 đồng/tin. Đối với tin rao vặt vì cộng đồng, người dân miễn phí 100%. Liên lạc theo địa chỉ chiasekienthucnet@gmail.com để đăng tin.