Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Thursday, April 11, 2024 , 0 bình luận

 


Theo KCT – Vừa qua, trên trang facebook Việt Tân ngày 09 tháng 4 có đăng video: "Việt Nam có thực sự ổn định chính trị hay không?" Trong video Việt Tân khẳng định "Việt Nam chưa bao giờ ổn định về chính trị". Đây là một luận điệu xuyên tạc, đánh tráo khái niệm, đánh lận con đen nhằm hạ uy tín, vị thế, hình ảnh đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.Ổn định chế độ chính trị là một hình thái đặc biệt của vận động xã hội - sự vận động trong trật tự, kỷ cương, bảo đảm các cấu trúc, chức năng cấu thành bản chất chế độ chính trị được giữ vững, tăng cường, không dẫn tới rối loạn, bất ổn, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy vận động xã hội theo khuynh hướng đi lên.

Ổn định chính trị trái nghĩa với bất ổn chính trị. Bất ổn chính trị là đồng nghĩa với đất nước rối ren, lòng dân ly tán, chia rẽ dân tộc, xung đột xã hội, cơ hội cho các thế lực ngoại bang can thiệp, thôn tính, xâm lược dưới nhiều hình thức khác nhau. Bất ổn chính trị là sự rạn nứt các mô đoàn kết xã hội, thậm chí các lực lượng chính trị, các giai tầng xã hội bị cuốn vào xung đột, chiến tranh, làm hao tổn nguồn lực quốc gia, ly tán lòng người, đất nước chia cắt, các thế lực bên ngoài can thiệp vào độc lập và chủ quyền dân tộc, bỏ lỡ các cơ hội phát triển.

Như vậy, ổn định chính trị là sự vận động của xã hội trong một trật tự, kỷ cương; mọi hoạt động của cả hệ thống chính trị luôn bảo đảm các cấu trúc, chức năng cấu thành, giữ vững tăng cường bản chất chế độ chính trị, không dẫn tới rối loạn, bất ổn; là môi trường thuận lợi để thúc đẩy xã hội vận động và phát triển. Đảng ta là đảng cầm quyền, hạt nhân của hệ thống chính trị, phải được xây dựng trong sạch, vững mạnh, làm cho chính trị sáng suốt, tư tưởng vững vàng, đạo đức liêm chính, tổ chức chặt chẽ, cán bộ thực đức, thực tài. Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị không thể được coi là việc "thanh trừng nội bộ", "đấu đá giữa các phe cánh" như Việt Tân xuyên tạc. Việc các đồng chí lãnh đạo suy thoái về chính trị, đạo đức cách mạng, phẩm chất, lối sống, không đủ năng lực được thay thế bằng các đồng chí khác ưu tú hơn là việc làm thường xuyên của Đảng làm cho Đảng ta, bộ máy Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo đất nước đáp ứng với các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị trước hết được bảo đảm bằng việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; kiên định lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc phù hợp với luật pháp quốc tế. Phát triển bền vững chế độ chính trị bao hàm trong nó yếu tố ổn định, tức không gây nên các đảo lộn chính trị đe dọa lợi ích của mọi thành viên xã hội cũng như khả năng phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai. n định và phát triển bền vững chế độ chính trị là một loại lợi ích chiến lược của quốc gia - dân tộc trong quá trình đổi mới đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế đang đi vào chiều sâu.

Nhân dân Việt Nam tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, với biết bao khó khăn gian khổ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua mọi thác thức, nắm bắt tốt các cơ hội, chèo lái con thuyền cách mạng đi đến hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng đã lãng đạo Nhân dân Việt Nam phá bỏ gông xiềng áp bức, người dân Việt Nam trở thành người tự do; mọi người dân Việt Nam đều có được đầy đủ quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Từ một đất nước nghèo đói với hàng triệu người chết vì nạn đói năm 1945 thì nay người dân Việt đã được hưởng một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Theo báo Quân đội nhân dân điện tử ngày 5/5/2019 có bài viết với tựa đề: “Thành tựu xóa đói, giảm nghèo tại Việt Nam” nêu rõ:

Thực tế, việc xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mọi quốc gia, mọi dân tộc, cho đến mọi cá nhân trên thế giới. Bởi ngay cả ở nước Mỹ là quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất thế giới thì nhiệm vụ chống đói nghèo vẫn còn rất nan giải. Theo Cục Thống kê dân số Mỹ, năm 1992, nước Mỹ có 40 triệu người nghèo và đến năm 2017, số lượng người nghèo còn tăng lên 41 triệu người, chiếm khoảng 12,7% dân số, trong đó có khoảng 46% thuộc diện “cực nghèo”. Khoảng 1,5 triệu hộ gia đình ở Mỹ, bao gồm 2,8 triệu trẻ em, có mức sống chưa đầy 2USD/người/ngày. Mỹ hiện có khoảng 500.000 người vô gia cư. Ở bên ngoài các thành phố lớn ở Mỹ có những khu vực chìm trong nghèo đói triền miên.

Trong bài viết trên tờ Washington Post hồi tháng 12-2017, Giáo sư Premilla Nadesen tại Đại học Barnard ở New York cho hay, tại Mỹ, mạng lưới an sinh không được bảo đảm dẫn tới sự gia tăng về tỷ lệ nghèo. Mỹ hiện là nước có tỷ lệ trẻ em nghèo cao nhất trong số các nước phát triển, lên tới 25%.

Ngay từ năm 2006, Việt Nam đã tuyên bố hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGS) về xóa nghèo, về đích trước 10 năm so với thời hạn (năm 2015). Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 5,35%. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35%. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3-4% so với năm 2017.

Trong năm 2019, sẽ tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm. Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% đến 4% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, cần thực hiện cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015. Riêng thu nhập của hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp hai lần”

Cuối năm 2017, khi đến thành phố Đà Nẵng dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC, Tổng thống Mỹ D.Trump đã phải thốt lên rằng “Việt Nam là điều kỳ diệu của thế giới”. Ngày 26/2/2019, ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội để dự Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai, Tổng thống Mỹ D.Trump ngắm nhìn Thủ đô của Việt Nam rồi trầm trồ nhận xét: “Việt Nam đang là một trong những nơi phát triển hiếm có trên Trái Đất”.

Trong những năm qua dịch bệnh Covid hoành hành khắp nơi trên thế giới, Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam không những phòng chống dịch bệnh Covid tốt mà kinh tế vẫn ổn định và phát triển mạnh đang từng ngày, từng giờ khởi sắc; đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao là một trong 10 quốc gia có chỉ só hạnh phúc nhất trên thế giới( Việt Nam là một trong những nước đáng sống nhất trên thế giới); kinh tế phát triển nhanh, ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững nhân dân hưởng cuộc sống bình an, không thể tự dưng mà thế giới lại công nhận Việt Nam là một trong 10 nơi đáng sống nhất trên thế giới. Nếu an ninh chính trị không ổn định thì làm sao Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lại chọn Hà Nội là nơi diễn ra hội nghị? Gần đây nhất Hội nghị Quốc tế về kinh tế lần thứ nhất (ICE 2023) tổ chức vào ngày 18.3.2023; Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững- mạng lưới một hành tinh được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24 đến 27 tháng 4 năm 2023. Ấy vậy mà Việt Tân lại lu loa rằng đó là sự bất ổn về chính trị.

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đủ sức quản lý xã hội, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kiểm soát quyền lực hiệu quả. Không ngừng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, lấy sức dân để làm lợi cho dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị từ “mặt trận lòng dân”, từ niềm tin yêu của nhân dân.

Các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn và tiến hành các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, cổ xúy “bất tuân dân sự”, gây bất ổn chính trị, mưu toan thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Việt Tân đã lộ rõ bộ mặt phản động khi cho rằng: thực chất của “cuộc chiến chống tham nhũng” chính là cuộc chiến giữa phe nhóm lợi ích này, chống lại phe nhóm lợi ích kia. Cần phải khẳng định rõ, cuộc chiến phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, làm trong sạch bộ máy nhà nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chứ không phải của bất cứ một nhóm lợi ích nào hết.  Chúng ta, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân Việt Nam cần cảnh giác trước những âm mưu, sảo trá của chúng để giữ vững sự ổn định chính trị của Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; để  Đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc.

NGUYỄN TUÂN

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X