Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Wednesday, February 23, 2022 , 3 bình luận

(Tindautruongdanchu) - Đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đánh giá đúng tính chất, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, phương thức và những biến đổi mới trong chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực phản động là một yêu cầu quan trọng hiện nay.

Sau khi Đảng ta ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngay lập tức trên các trang các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng, những người thiếu thiện chí với cách mạng Việt Nam lớn tiếng rêu rao: Chiến lược “diễn biến hòa bình” đã kết thúc sứ mạng. Việt Nam không cần phải chống “diễn biến hòa bình” nữa mà nên tập trung phòng, chống, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Luận điệu này làm không ít người thiếu bản lĩnh, mù quáng tin theo.

Trên thực tế “diễn biến hòa bình” vẫn luôn tồn tại, là chiến lược phản cách mạng cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị xã hội của các xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi vũ trang nhưng âm mưu thủ đoạn thì ngày càng tinh vi, xảo quyệt; đang từng ngày, từng giờ thẩm thấu, chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay chiến lược “diễn biến hòa bình” đã có những đổi mới: Chủ thể tiến hành không chỉ là chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch quốc tế mà còn cả các nước theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, bành trướng và bá quyền. Đối tượng chống phá không chỉ là các nước xã hội chủ nghĩa mà bao gồm cả các nước có chế độ chính trị mà chủ thể của “diễn biến hòa bình” cho là không phù hợp với lợi ích của chúng; các nước có vị trí địa - chính trị và địa - kinh tế chiến lược trên toàn cầu. Biện pháp của “diễn biến hòa bình” mang tính tổng hợp cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quân sự, an ninh... Phương thức chống phá chuyển trọng tâm tác động từ bên vào các nước sang thúc đẩy các hoạt động chống đối, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ là chính. Do đó động cơ chính trị của “diễn biến hòa bình” chuyển từ đấu tranh ý thức hệ là chính sang đấu tranh vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của “diễn biến hòa bình” từ khi còn là biện pháp hỗ trợ cho các đòn tiến công quân sự nhằm ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội (Thập niên 40 - 70 của thế kỷ XX) đến khi trở thành chiến lược (Cuối thập niên 80 của thế kỷ XX) và có sự điều chỉnh, mở rộng cả về chủ thể, đối tượng, phương thức như hiện nay thì bao giờ nó cũng là bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng. Việt Nam luôn là một trọng điểm chống phá của chiến lược “diễn biến hòa bình” với mục tiêu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; lái Việt Nam theo quỹ đạo phi xã hội chủ nghĩa. Phương châm chống phá là triệt để khai thác và khoét sâu mâu thuẫn nội bộ; lợi dụng những sơ hở, yếu kém của chúng ta; kết hợp công khai với bí mật, hợp pháp với bí mật, hợp pháp với bất hợp pháp; thực hiện ngầm, mềm, sâu, hiểm, tiến công toàn diện, có trọng điểm. Trong đó, lấy chống phá về chính trị, tư tưởng là khâu “trọng tâm, đột phá”, kinh tế là “mũi nhọn”, dân tộc, tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyền là “ngòi nổ”, ngoại giao để “hỗ trợ”, quân sự để “răn đe”. Quá trình thực hiện khi có điều kiện, thời cơ sẽ kết hợp “diễn biến hoà bình” với bạo loạn lật đổ, can thiệp vũ trang, chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh xâm lược... để nhanh chóng đạt mục tiêu đặt ra.

Nhận thức sâu sắc những vấn đề trên, hơn lúc nào hết chúng ta phải đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đánh giá đúng tính chất nguy hiểm và hiện thực; nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, phương thức và những biến thái mới của chiến lược “diễn biến hoà bình” hiện nay. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” nhất thiết phải tiến hành ngay từ chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân và luôn gắn với phòng, chống, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời phải kiên trì quán triệt, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, giải pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình” của Đảng và Nhà nước đã xác định. Đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” vẫn tiếp diễn vì mục tiêu xuyên suốt và cuối cùng của nó là xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội vẫn còn nguyên ở phía trước. Cuộc chiến này là khó phân tuyến, diễn ra phức tạp, quyết liệt trên mọi phương diện của đời sống xã hội nhưng cuối cùng chân lý và chiến thắng sẽ thuộc về lẽ phải./.
Lê Sự

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X