Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Thursday, July 07, 2022 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu) - Đảng ta khẳng định tham nhũng là “quốc nạn”, là “giặc nội xâm” và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn đề phòng chống tham nhũng. Thế nhưng các đối tượng phản động ở trong và ngoài nước đã lợi dụng vấn đề này để điên cuồng chống phá, xuyên tạc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, trong đó Nguyễn Văn Đài, Hoàng Dũng là những tên hăng hái nhất…

Mới đây, trên kênh RFA Tiếng Việt đã đăng đoạn video với tiêu đề “Liệu Đảng cộng sản Việt Nam có thể chống tham nhũng”. Trong đoạn video, các đối tượng tự phong cho mình là “luật sư”  Nguyễn Văn Đài, “giáo sư” Hoàng Dũng, lợi dụng tự do ngôn luận để tuyên truyền, xuyên tạc, hạ thấp vai trò uy tín của Đảng, vu cáo nói xấu chế độ, gây hoài nghi lòng tin của nhân dân với Đảng. Chúng đưa ra rất nhiều những luận điệu phản động như “Phòng chống tham nhũng ở Việt Nam thực chất là cuộc đấu đá quyền lực giữa những nhóm tham nhũng lớn với những nhóm tham nhũng nhỏ…”. Chúng cho rằng “Do Đảng nắm quá nhiều quyền lực …”

Thực chất các đối tượng phản động này đang phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, công sức của cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đánh đồng số ít cá nhân tham nhũng cho cả bộ máy Nhà nước. Thực tiễn đã chứng minh, với sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, cùng sự cần mẫn của đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp và sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân, sau hơn 30 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế xã hội như: đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao ở khu vực và trên thế giới, đời sống của đại bộ phận dân cư được cải thiện rõ rệt. Điều này càng khẳng định luận điệu trên của Nguyễn Văn Đài và Hoàng Dũng là hết sức phản động, cần phải kiên quyết đấu tranh, bài trừ.

Các đối tượng này cho rằng lương của quan chức quá thấp nên buộc họ phải tham nhũng để bảo đảm đời sống. Đây là quan điểm sai trái nhằm lôi kéo cổ xúy những kẻ theo chủ nghĩa cá nhân, đòi hỏi quyền lợi, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của dân tộc và đất nước. Cán bộ công chức là những người có phẩm chất cách mạng cao đẹp, đạo đức trong sáng, được nhân dân lựa chọn, bầu lên và phải hết mình phục vụ nhân dân.

Đất nước ta vừa trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thiệt hại to lớn về kinh tế xã hội, để đưa nền kinh tế của đất nước phát triển, lương của cán bộ, công chức nâng cao hơn cần có lộ trình dần dần, cần có thời gian, cũng như cái cây nhỏ muốn thành cây to thì phải cần quá trình phát triển từ từ. Điều đó khẳng định rằng để đưa đất nước đi lên thì cần phải có sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân, mà đi đầu phải là đội ngũ công chức đảng viên. Hiện nay Đảng ta cũng đang từng bước thực hiện cải cách tiền lương để nhằm bảo đảm đời sống cho nhân dân và đội ngũ cán bộ, chúng ta cũng tin tưởng rằng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của đất nước thì đời sống và lương của cán bộ công chức sẽ ngày càng được nâng cao hơn nữa.

Nguyễn Văn Đài và Hoàng Dũng còn cho rằng Đảng nắm quá nhiều quyền lực, độc tài độc đoán nên không thể chống tham nhũng,... Thực chất đây là luận điệu hòng phi chính trị hóa, tách sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, cổ vũ thực hiện đa đảng như chế độ Tư bản chủ nghĩa. Lực lượng vũ trang là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thực tiễn đã chứng minh, Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang đã giúp đất nước nhỏ Việt Nam đánh bại hai đế quốc Pháp và Mỹ hùng mạnh, giành độc lập, ổn định xã hội như ngày nay, chưa nước nào trên thế giới làm được như Việt Nam. Bên cạnh đó, bài học: Đảng Cộng Sản mất quyền lãnh đạo đối với lực lượng vũ trang, thực hiện đa đảng là một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô sụp đổ và tan rã mà không phải do một cuộc chiến tranh với chủ nghĩa đế quốc. Từ những điều trên, chúng ta càng nhận thức rõ được các đối tượng phản động và các thế lực thù địch đang từng ngày từng giờ chống phá, mong muốn phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, nhằm mục đích lật đổ chính quyền, thay đổi chế độ nước ta.

Tham nhũng là “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”, để cuộc chiến phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả cao, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, cần sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị xã hội và toàn dân. Do vậy, mỗi chúng ta cần phải có một trái tim nóng và cái đầu lạnh; luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng để vừa kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, vừa nhận diện và đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu./.

NGÔ TÀI

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X