Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Friday, September 22, 2023 , 1 comment

 

(Tindautruongdanchu) - Với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước ta trong thời gian gần đây các thành viên của tổ chức phản động lưu vong tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông qua nhóm “Người Thượng vì Công lý (MSFJ)”.

Ảnh: internet


Nhằm thực hiện âm mưu thành lập cái gọi là “Nhà nước Đêga” hoặc “Nhà nước Đêga Cao nguyên” ở Đông Dương, tách Tây Nguyên ra khỏi chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, biến Tây Nguyên thành khu vực mất ổn định, vùng “tự trị”, tiến tới thành lập “nhà nước độc lập”. Những kẻ chống phá đã lấy danh nghĩa “thúc đẩy hòa bình và bảo vệ quyền con người của những người bị áp bức tại Tây Nguyên”, kích động mâu thuẫn để hình thành các “điểm nóng xung đột”, làm mất ổn định an ninh, chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Trên trang  Công an nhân dân online ngày 18/6/2023 có bài viết “Vạch trần bộ mặt thật của nhóm “Người Thượng vì công lý - MSFJ””. Bài báo nêu rõ: Theo tài liệu Cơ quan An ninh Đắk Lắk, nhóm “Người Thượng vì công lý - MSFJ” (Montagnards Stand For Justice) được thành lập vào năm 2019 bởi các đối tượng phản động: Y Phic Hdok (sinh sống tại Mỹ), Y Quynh Bdăp (sinh sống tại Thái Lan) cùng 15 đối tượng phản động, lưu vong khác.

Để hoạt động, nhóm này đã lấy cái danh mĩ miều là “thúc đẩy hòa bình và bảo vệ quyền con người của những người bị áp bức tại Tây Nguyên”, nhưng thực chất Y Quynh Bdăp và nhóm MSFJ của hắn lại thông qua trang mạng xã hội liên lạc, kích động những người thiếu hiểu biết trong nước vi phạm pháp luật để chính quyền xử lý, từ đó, thu thập, sử dụng các thông tin sai sự thật và xuyên tạc nhằm vu cáo Việt Nam phân biệt đối xử, đàn áp người dân tộc và gia tăng hoạt động vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế nhằm mục đích vụ lợi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…”

 Với những chiêu bài trên cho thấy bọn phản động lưu vong đang lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của quần chúng nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các phương tiện thông tin, các hoạt động gây quỹ, các buổi hội họp bằng luận điệu xuyên tạc để tuyên truyền dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc và lửa phỉnh đồng bào thiểu số để phục vụ mưu đồ phản động của chúng. Về bản chất, hành động của nhóm Y Quynh Bdăp này tiếp tay cho đám phản động lưu vong người Mỹ đẩy người dân tộc thiểu số Tây Nguyên vào chống phá chính quyền, biến họ thành “nạn nhân”, “nhân chứng” tố cáo “vi phạm nhân quyền” của Nhà nước. Hành động này chẳng khác nào bán rẻ đồng bào mình cho chiêu bài của thế lực thù địch, nhằm tạo cớ can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Chính chúng là những kẻ núp danh “công lý” nhưng là vì động cơ vụ lợi, vì toan tính đen tối mà bất chấp thủ đoạn, đẩy đồng bào mình vào tình cảnh vi phạm pháp luật.

Thực tế cho thấy Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt và có những chính sách rất cụ thể về vấn đề dân tộc, tôn giáo Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định cụ thể tại điều 24 rằng: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Trên tinh thần đó, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chính sách tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và đang nỗ lực bảo đảm tốt nhất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và bình đẳng giữa các tôn giáo.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18-11-2016. Sau đó, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài ra, các lĩnh vực hoạt động khác có liên quan đến tôn giáo như: giáo dục, đào tạo chức sắc tôn giáo; xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự tôn giáo; hoạt động từ thiện, bảo trợ xã hội đã được điều chỉnh tại một số luật có liên quan cho phù hợp với các quy định về tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hành tự do tín ngưỡng tôn giáo, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế. Việt Nam còn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ngày càng được mở rộng.

Dân tộc, tôn giáo là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, để giải quyết nhu cầu tín ngưỡng, hướng con người đến các giá trị tốt đẹp. Không thể nào lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để hướng dẫn tín đồ đối phó với chính quyền, kêu gọi biểu tình, lập tôn giáo riêng, lập Nhà nước riêng, làm ảnh hưởng tới lợi ích an ninh quốc gia, dân tộc và quyền của những người khác. Đó là hành vi cần phải ngăn chặn.


VĂN QUẢNG - TRỊNH THÀNH


Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X