Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, January 23, 2019 , 1 comment

(Tindautruongdan)-Trong chiến lược "diễn biến hoà bình" đối với nước ta hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện âm mưu "phi chính trị hoá" quân đội, hòng làm quân đội ta biến chất, phục vụ cho mưu đồ xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng trên đất nước ta. Vì vậy, tăng cường xây dựng quân đội về chính trị, vấn đề quan trọng và cấp thiết là phải đấu tranh làm thất bại âm mưu đó.

Tuyên án kẻ hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân Phan Văn Bình


Thực chất âm mưu "phi chính trị hoá" quân đội của kẻ thù là nhằm tách quân đội ta ra khỏi hệ tư tưởng Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tách dời sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mội mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội nhân dân Việt Nam, làm cho quân đội ta mờ nhạt về lý tưởng và mục tiêu chiến đấu, không còn là công cụ bạo lực bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân và chế độ xã hội Chủ nghĩa.
Tổng bí thư phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X


Hiện nay, kẻ thù tập trung sử dụng những thủ đoạn mới tập trung tấn công vào tư tưởng, đạo đức và lối sống, tạo nên "khoảng trống" ý thức hệ, sự "tự diễn biến" từ bên trong, tuyên truyền và kích động chủ nghĩa thực dụng, lối sống hưởng thụ, buông thả, chạy theo đồng tiền, sự thờ ở, lãnh đạo đối với các vấn đề chính trị -xã hội… âm mưu "phi chính trị hoá" quân đội ta của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cực kỳ xảo quyệt và nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta không được lơ là, mất cảnh giác và để ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu đó, cần thực hiện tốt mấy vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, coi trọng giáo dục giác ngộ giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ quân đội. Giáo dục giác ngộ giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ quân đội là trang bị kiến thức hiểu biết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng đường lối quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội. Trên cơ sở đó xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, củng cố niềm tin, lập trường giai cấp, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sự giác ngộ giai cấp sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ có tác dụng trực tiếp ngăn chặn sự xâm nhập lây lan của tư tưởng thù địch, phản động, làm thất bại âm mưu "phi chính trị hoá" quân đội của ta của kẻ thù.

Thứ hai, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Vấn đề cơ bản, cấp bách để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi svới quân đội hiện nay là phải xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Kiên quyết đấu tranh chống mọi tiêu cực xã hội, chống suy thoá về phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện lệch lạc về chính trị, phát ngôn tự do tuỳ hiện trên nguyên tắc điều lệ; miễn dịch trước sự tấn công xâm nmhập của những khuynh hướng, quaqn điểm tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch; ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hành động hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Thứ ba, nâng cao bản lĩnh tinh thần cảnh giác cách mạng, sự giác ngộ sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ quân đội.

Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ có được là nhờ giáo dục giác ngộ chính trị và sự rèn luyện, trải nghiệm trong đấu tranh cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt, những bước thăng trầm của lịch sử. Mặt khác, nó còn phụ thuộc vào quá trình quân đội tiếp thu, kế thừa và phát triển bản lĩnh chính trị của Đảng. Vì vậy, hơn lúc nào hết, phải nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, làm cho đội ngũ cán bộ thực sự vững vàng về chính trị, không dao động, ngả nghiêng trước những biến cố chính trị, không để cho cơ chế thị trường làm tha hoá và để cho kẻ thù lợi dụng mua chuộc, lôi kéo làm biến chất.

Thứ tư, tổ chức đấu tranh có hiệu quả trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và văn hoá bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng.

Để làm thất bại âm mưu "phi chính trị hoá" quân đội, phải củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời phải tích cực, chủ động bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau với cơ chế thích hợp để chống hệ tư tưởng và lối sống tư sản với mọi biểu hiện đa dạng, tinh vi đang hàng ngày, hàng giời xâm nhập vào quân đội ta. Đấu tranh trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng và văn hoá trở thành mặt trận xung yếu, nóng bỏng, gay go, quyết liệt, phức tạp với cường độ ngày càng gia tăng.

Để đấu tranh có hiệu quả trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng và văn hoá, làm thất bại âm mưu "phi chính trị hoá" quân đội hiện nay của kẻ thù, cần phải kết hợp đấu tranh trên các lĩnh vực khác và đấu tranh chống tham nhũng, chống tệ nạn xã hội làm hạn chế và tiến tới xoá bỏ các hiện tượng tiêu cực; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó lấy xây là cơ bản; huy động cao nhất các lực lượng tham gia đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, văn hoá, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.


Hào Hiệp 

Tags:
  1. Đừng có mơ mà hướng lái quân đội sang quân đội nhà nghề, đừng có mơ quân đội trung lập. Không có quân đội nước nào đứng ngoài chính trị, đứng ngoài giai cấp...

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tin mới

Giáo dục

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

TIN XEM NHIỀU

Sự kiện bình luận

TIN QUAN TÂM

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Sức khỏe

ĐỪNG BỎ LỠ

Tiêu điểm

ĐỪNG BỎ LỠ