Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, July 17, 2020 , 0 bình luận

Ngày 30-5-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị 35). Ngay lập tức, như những gì đã vốn thuộc về bản chất, các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam cũng bắt đầu một “chiến dịch” xuyên tạc đường lối cách mạng, đồng thời tìm mọi cách để bịa đặt, vu cáo, phủ nhận vai trò tổ chức, lãnh đạo xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bóc dỡ đường dây dụ dỗ bà con dân tộc bỏ quê hương sang Lào để chống phá


Theo Chỉ thị 35, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đại hội XIII sẽ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2015 - 2020), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020), xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong các năm tiếp theo, bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026… Vì thế Đại hội XIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Sau khi Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII được công bố, tổ chức thảo luận trong toàn đảng từ cấp cơ sở, nhiều nội dung cơ bản của dự thảo các văn kiện đã  nhanh chóng nhận  được sự chú ý của dư luận nói chung, cũng như thu hút rất nhiều ý kiến đóng góp trách nhiệm tích cực. Tuy nhiên cũng thời điểm này, như thường lệ, các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí lại tìm cách xuyên tạc, vu khống, thậm chí tăng cường hoạt động với việc tổ chức một “chiến dịch truyền thông đen” có sự kết hợp trong ngoài, sự a dua hỗ trợ của trang tiếng Việt trên BBC, RFA,… cùng một số trang Facebook, YouTube,… truyền bá luận điệu sai trái nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng. 

'Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau 25 năm là sự phi thường'


Bất chấp thành tựu Việt Nam đã đạt được trong các năm qua; bất chấp sự đồng tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong nỗ lực tìm giải pháp, biện pháp hiệu quả đưa đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững chủ quyền lãnh thổ; bất chấp uy tín của Việt Nam ngày càng khẳng định trên trường quốc tế; bất chấp những đánh giá khách quan, tích cực của nhiều chính phủ, tổ chức quốc tế, cá nhân có uy tín trên thế giới về sự phát triển của Việt Nam,… những đối tượng nêu trên đã dựng đứng ra chuyện “khủng hoảng toàn diện, đất nước đang bên bờ vực thẳm, lâm vào tình thế hiểm nghèo, chủ quyền bị xâm phạm” (?). Họ coi đó là cơ sở để đưa ra lập luận mơ hồ phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng,… từ đó đòi từ bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nổi lên trong “chiến dịch truyền thông đen” này là vấn đề dân chủ. Bằng thủ đoạn lập lờ đánh tráo hiện tượng với bản chất, các đối tượng thù địch, thiếu thiện chí và cơ hội chính trị khai thác triệt để một số hiện tượng tiêu cực còn tồn tại trong xã hội, khoét sâu một số yếu kém, hạn chế, và một số vấn đề còn bất cập,… rồi trắng trợn quy vào mẫu số chung là “ở Việt Nam không có dân chủ” để kích động dư luận, tạo dựng tâm trạng bức xúc và chống đối, nhen nhóm và làm hình thành nhận thức sai trái, hoài nghi, hoang mang, tác động tiêu cực đến niềm tin của đảng viên và quần chúng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. 
TIN LIÊN QUAN:
Những năm gần đây, việc một số cán bộ, đảng viên (trong đó có cán bộ cao cấp) bị xử lý theo kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật đã nhận được sự đồng tình, nhất trí và ủng hộ rộng rãi trong tổ chức đảng và xã hội, góp phần tăng cường và củng cố niềm tin trong nhân dân. Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước ta rất kiên quyết và nghiêm túc trong công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhưng thực tế này lại bị các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí bóp méo bản chất, xuyên tạc  thành “nội bộ lục đục, mất đoàn kết”! Lịch sử 90 năm của Đảng cho thấy, để hoàn thành sứ mệnh “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”, Đảng luôn khẳng định việc tăng cường, phát huy dân chủ trong Đảng là cơ sở để tăng cường, phát huy dân chủ trong xã hội. Nói cách khác, dân chủ là một trong các yếu tố quyết định sự thành công trong mọi hoạt động của Đảng, và khi dân chủ được hiện thực hóa trong xã hội, trở thành tài sản chung của toàn dân, đã tạo tiền đề vững chắc để phát huy ý chí, năng lực toàn xã hội, giúp Đảng tổ chức, lãnh đạo dân tộc phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, H.2011, tập 15, tr.325), trong quá trình phát triển của Đảng, việc tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, xác định dân chủ phải luôn đi cùng kỷ luật,… là những yếu tố cực kỳ quan trọng để Đảng giải quyết khó khăn, tự làm trong sạch, tự hoàn thiện, trưởng thành. Trong quá trình đó, việc một số cán bộ, đảng viên xa rời lý tưởng, sa sút phẩm chất, có hành vi ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân,… cần thiết phải loại khỏi đội ngũ, thậm chí xử lý nghiêm minh trước pháp luật, là việc hết sức bình thường, cần phải tiếp tục. Chỉ có các thế lực và cá nhân không đủ nhận thức và liêm sỉ để thừa nhận, cố tình quay lưng với thực tế Đảng, Nhà nước Việt Nam ngày càng phát triển, uy tín ngày càng tăng cao, mới xuyên tạc sự thật đó. Vậy tại sao họ có hành động như vậy? Câu trả lời rất đơn giản: Vì mục đích và dã tâm của họ là không bao giờ thực lòng mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước phát triển, chủ quyền đất nước được giữ vững, cuộc sống người dân được nâng cao, vị thế đất nước lên cao và được tôn trọng trên trường quốc tế. Ngược lại, họ chỉ mong đất nước tụt hậu, tiêu cực hoành hành, đời sống của nhân dân ngày càng khó khăn,… để họ có thêm nhiều cơ hội, thừa cơ “đục nước béo cò”!
Một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí là mỗi khi đến thời điểm Đảng chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc, là  tập trung khai thác sự tò mò, hiếu kỳ của một số người để đưa tin, bàn luận về “nhân sự”, vừa cố tác động nhằm gây nghi ngờ, đẩy tới mâu thuẫn trong nội bộ, vừa làm lạc hướng của dư luận. Những ngày qua, với sự hỗ trợ của mạng xã hội, đã xuất hiện khá nhiều hoang tin, thậm chí Bùi Thanh Hiếu - một kẻ lưu vong lang bạt tận châu Âu, còn đưa ra danh sách gọi là “nhân sự khóa XIII”, kèm theo thông tin bịa đặt về “phe nhóm, đối thủ chính trị, bí mật đời tư” qua đó xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thủ đoạn quen thuộc của những kẻ này là úp mở như “tin cơ mật”, “tin từ nội bộ” để lừa bịp người nhẹ dạ, cả tin, thiếu cảnh giác, khiến họ ngộ nhận, đánh giá sai lạc về nội bộ đảng, về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, về chương trình nghị sự của Đại hội XIII. Trong khi đó, để công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đạt chất lượng cao nhất, Chỉ thị 35 xác định một nội dung quan trọng là “phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu”. Như vậy, cùng với việc giữ nghiêm kỷ luật đảng, vấn đề dân chủ phải thể hiện trên hai mặt thống nhất chặt chẽ là: Dân chủ trong chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc; dân chủ trong việc chuẩn bị nhân sự. Như trong bài “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đã chỉ rõ: “Từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết”, và “phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, “cánh hẩu”, “lợi ích nhóm”; tránh cách làm giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc”. Qua đó, có thể thấy, nếu dân chủ và kỷ luật từng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của Đảng, thì ngày nay, dân chủ và kỷ luật đảng vẫn tiếp tục được khẳng định, nhấn mạnh và hoàn thiện để phát huy vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống tổ chức của Đảng từ cấp cơ sở cho đến Ban Chấp hành Trung ương. 
Tăng cường, phát huy dân chủ trong Đảng là cơ sở tăng cường, phát huy dân chủ trong xã hội. Đó là hai mặt của một chỉnh thể, có mối liên hệ chặt chẽ,  tác động qua lại, luôn bổ sung và hoàn thiện lẫn nhau. Trong đó, tăng cường, phát huy dân chủ trong Đảng là một trong các nguyên tắc cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, là cơ sở để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, là hạt nhân để thực hiện dân chủ trong toàn xã hội và xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Dân chủ thể hiện quyền của mỗi người trong tổ chức họ tham gia, và quyền trong tư cách là chủ thể xã hội, đồng thời thể hiện năng lực, bổn phận, trách nhiệm của mỗi người trước tổ chức và trước xã hội, vì thế đối với chúng ta, dân chủ còn là giá trị trực tiếp thể hiện nhân cách, phẩm giá. Với nhận thức như vậy, Đảng đã tìm ra “cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Đó cũng là tiêu chí để phân biệt sự khác nhau về bản chất giữa những giá trị dân chủ mà Đảng và Bác Hồ dày công xây dựng, vun đắp, phát triển, với  những thứ gọi là “dân chủ” vẫn thường được các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí rêu rao, mà thực chất chỉ nhằm phục vụ lợi ích của  nhóm người này, đồng thời là công cụ để họ mưu đồ tiến công vào Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, trong quá trình chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, toàn Đảng và toàn dân cần hết sức tỉnh táo để phát huy một cách hiệu quả sức mạnh của dân chủ trong Đảng, trong xã hội, tiếp tục vững bước trên con đường đã được Đảng và Bác Hồ lựa chọn.
Đông A-Quang Hà (Nhân dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tin mới

Giáo dục

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

TIN XEM NHIỀU

Sự kiện bình luận

TIN QUAN TÂM

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Sức khỏe