Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Wednesday, May 18, 2022 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu) - Từ trước đến nay, các thế lực thù địch luôn âm mưu phá vỡ và lật đổ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chúng càng ngày càng điên cuồng xuyên tạc và rêu rao rằng: Học thuyết Mác là sản phẩm của giữa thế kỷ XIX, do vậy đem đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI nếu không lạc hậu, thì cũng chẳng thể là khoa học; Chủ nghĩa Mác - Lênin bắt nguồn từ phương Tây nên không còn phù hợp với Việt Nam... Sự ra đời của cuốn sách do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biên soạn sẽ mang đến sự khác biệt...


Vừa qua, cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời như một tiếng sấm bên tai các thế lực thù địch và bọn phản động cũng như các tổ chức chống “cộng” trên thế giới. Càng khẳng định thêm sự lựa chọn của Đảng ta đi theo con đường chủ nghĩa xã hội là hết sức đúng đắn, khoa học và phù hợp với sự phát triển của nhân loại.

Cuốn sách đấu tranh, bác bỏ mạnh mẽ các quan điểm sai trái về chủ nghĩa Mác - Lênin, về CNXH của các thế lực thù địch, bọn phản động và cơ hội chính trị; giúp chúng ta nhận diện rõ ràng hơn về những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng thâm hiểm, tinh vi của các thế lực thù địch, phản động. Những vấn đề được nêu trong cuốn sách về lý luận và thực tiễn đã tạo thêm niềm tin về sự lựa chọn mô hình XHCN, khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, cuốn sách đã giúp chúng ta thêm tin tưởng vào con đường đi lên xây dựng CNXH, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin ở đường lối xây dựng và phát triển của đất nước

Cuốn sách không chỉ góp phần vào kho tàng lý luận và thực tiễn về CNXH khoa học, bổ sung hoàn thiện, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn cho thấy sự cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tiễn tại Việt Nam giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và thêm tin tưởng vào con đường xây dựng CNXH.

Sức ảnh hưởng của cuốn sách tác động to lớn đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện đường lối của Đảng. Thông qua cuốn sách, Tổng Bí thư cũng phân tích, định hướng cho chúng ta hiểu rằng công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta càng đi vào chiều sâu thì càng phải đối diện với những khó khăn, phức tạp mới, đặt đất nước trước những cơ hội lớn và thách thức mới.

Do đó, mỗi chúng ta phải thường xuyên nhận thức đúng đắn, vận dụng sáng tạo, tích cực nghiên cứu phát triển và bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo đảm cho học thuyết của chúng ta luôn sống động, tươi mới, cho phù hợp với diễn biến mới của tình hình thế giới và bối cảnh cụ thể của đất nước. Đây chính là cơ sở để chúng ta đấu tranh phản bác mạnh mẽ với những quan điểm của kẻ thù rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, phủ nhận con đường đi lên CNXH của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tuấn Quân

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tin mới

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Giáo dục

Sức khỏe

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Rao vặt

Đăng tin rao vặt hiển thị tại khu vực này chỉ với 1500 đồng/tin. Đối với tin rao vặt vì cộng đồng, người dân miễn phí 100%. Liên lạc theo địa chỉ chiasekienthucnet@gmail.com để đăng tin.