Tăng tốc trên đường đua
Xe của Việt Nam vượt vật cản và bứt lên trước đội bạn