Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, October 06, 2019 , 0 bình luận


(Tindautruongchu)-Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nội bộ cơ quan Đảng, Nhà nước ta. Điều đáng quan ngại là nó diễn ra ngấm ngầm rất khó nhân diện. Vì thế, cần phải cảnh giác, có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Nghị quyết 36 và một nhà báo người Mỹ gốc Việt (Bài 2)“Tự diễn biến” là thuật ngữ chỉ sự thay đổi về tư tưởng chính trị của con người, là quá trình đấu tranh giữa mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và tư bản chủ nghĩa (TBCN) trong nội tâm người cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế; yếu tố tiêu cực và tư tưởng TBCN dần dần tăng lên; yếu tố tích cực, tư tưởng XHCN phai nhạt dần. Khi tư tưởng chính trị chệch hướng, tất yếu làm cho cán bộ, đảng viên tự suy thoái, biến chất, dẫn đến bộ máy của Đảng, Nhà nước suy yếu, suy vong.

Ảnh minh họa (Nguồn báo Quân đội nhân dân)

“Tự chuyển hóa” là sự liền kề, kế tiếp của “tự diễn biến”, là sự thay đổi về chất, từ tốt thành xấu, từ tích cực thành tiêu cực, từ cách mạng thành phản cách mạng. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của từng cá nhân nếu không được ngăn chặn kịp thời, triệt để sẽ dẫn đến tổ chức bị suy thoái, tự tan rã. Khi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra ở tầm vĩ mô sẽ dẫn đến sự chuyển hóa làm chệch hướng XHCN sang TBCN.
Hiện nay, với những gì đã làm được đối với các nước XHCN trước đây, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh thực hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” đối với các nước XHCN còn lại, trong đó có nước ta. Chúng nhận định quá trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, tất yếu sẽ tạo ra “khoảng trống” và mặt trái để tiếp cận, lợi dụng chống phá. Cùng với đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, lãng quên trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ, thậm chí nói một đằng làm một nẻo; sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân… Hệ quả làm cho tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước không những chưa được đẩy lùi, mà có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn.
Lực lượng vũ trang nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, những năm qua thường xuyên được Đảng, Nhà nước chăm lo xây dựng về mọi mặt, trước hết là xây dựng vững mạnh về chính trị, nhờ đó chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng lên; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, nhất là đã làm tốt vai trò nòng cốt, phối hợp với các ngành, các lực lượng, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Trong những năm qua, để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các thế lực thù địch đã và đang tập trung thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, chia rẽ quân đội với Đảng, quân đội với công an và tìm cách làm “méo mó” hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Những hiện tượng vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; những biểu hiện ngại khó, ngại khổ; lười học tập, nhất là học tập nghị quyết của Đảng... của một số đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nếu không có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời thì “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ có mảnh đất màu mỡ để phát triển. Chính vì vậy, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ “vừa cấp bách, vừa lâu dài” của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó quan trọng nhất là phải tăng cường sức đề kháng trong Đảng để ngăn chặn từ xa, ngăn chặn từ gốc những biểu hiện trên. 
Để nâng cao sức đề kháng, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, cần tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững chắc làm cơ sở ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ tác động từ bên ngoài. Mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch sẽ bị vô hiệu, nếu nội bộ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó, đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Hệ thống chính trị, nhất là Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ phải được thường xuyên chăm lo xây dựng thực sự vững mạnh. Cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí phải được tăng cường, kiên quyết và mạnh mẽ hơn, nhằm loại bỏ những "con sâu mọt” ra khỏi bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, làm trong sạch các tổ chức đảng, bộ máy chính quyền; đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa từ xa với chủ động tiến công làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch từ trong “trứng nước”. Đây là phương châm đúng đắn, thể hiện rõ tư tưởng cách mạng tiến công trong chỉ đạo cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.
Đối với quân đội, cần phải giữ vững và không ngừng xây dựng bản chất cách mạng, đặc biệt là bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc; xây dựng quân đội vừa là lực lượng chính trị, vừa là công cụ bạo lực tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân với quân đội. Chống “phi chính trị hóa”, chống chia rẽ trong nội bộ LLVT. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để địch cài cắm, móc nối hoạt động chống phá. Đấu tranh bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại quốc phòng của Đảng và Nhà nước; phát triển các quan hệ đối ngoại quân sự song phương và đa phương phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc; củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với quân đội các nước láng giềng nhằm tăng cường ảnh hưởng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; giải quyết đúng đắn mối quan hệ đối ngoại quân sự. Giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tham mưu cho Đảng và Nhà nước xử lý mềm dẻo trên cơ sở luật pháp quốc tế những bất đồng, tranh chấp với các nước láng giềng...
Nhận diện đúng, đấu tranh, khắc phục kịp thời những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là biện pháp hết sức quan trọng để khắc phục những hiểm họa khôn lường mà nó gây ra đối với Đảng, với chế độ và với Quân đội. Làm được điều đó, sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, với Quân đội và làm thất bại những mưu đồ lợi dụng vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch.
Thanh Bình (TH)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tin mới

Giáo dục

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

TIN XEM NHIỀU

Sự kiện bình luận

TIN QUAN TÂM

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Sức khỏe