Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc September 23, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị là không thể phủ nhận, nhất là trong điều kiện xây dựng chế độ xã hội của dân, do dân và vì dân. Ấy vậy, những kẻ lẻo mép mang danh đấu tranh dân chủ lại cố tình 'xuyên tạc' để hướng lái dư luận phủ nhận chức năng chức phản biện và giám sát xã hội của Tổ chức này.

Những âm mưu chống phá trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIIITừ khi nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra đời đến nay, Bộ máy nhà nước ta luôn luôn được củng cố, xây dựng và hoàn thiện. Mỗi cơ quan, ban nghành đều có chức năng và nhiệm vụ cụ thể và thiết thực giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh đạo, Nhà nước quản lý đất nước hiệu quả hơn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển lớn mạnh.

Những kẻ chống phá cố tình 'nại' lý do để phản bác chức năng to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Để chống phá Đảng và nhà nước ta, các thế lực thù địch, phản động đang tăng cường khai thác, chống phá vào các cơ quan, ban hành, Bộ máy hành chính của nhà nước ta. Trên trang mạng “Việt Tân” ngày 22 tháng 9 năm 2019 đăng tin bài: “ Đáng lẽ lãnh đạo ĐCSVN, các quan chức và gần 4 triệu đảng viên nên tự trả lời câu hỏi, vì sao các quốc gia văn minh, tiên tiến chuyên chi đủ kiểu viện trợ cho VN không có cái cơ chế ăn hại có tên gọi là Mặt Trận Tổ Quốc. Nếu cơ chế đó hay, có mặt tích cực, hữu ích cho quốc gia, người ta đã thiết lập từ khuya.”

Dù chúng có đưa ra bất cứ những lý do vô lý nào đi chăng nữa, thì chúng cũng không thể phủ nhận được vai trò rất quan trọng của Mặt trận tổ quốc, tổ chức đại diện cho quần chúng nhân dân, đường dây kết nối giữa quần chúng với đảng, giúp tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị đã được Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài”. Vai trò và tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đã được khẳng định trong thực tế. Thông qua nhiều hình thức tổ chức và vận động quần chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước giải quyết những khó khăn, bức xúc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy và phát huy những giá trị đạo đức - văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc như sự tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (26/9/2014), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và rất vui mừng trước sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của Mặt trận - hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam". (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2015, trang 14).

Trong tất cả các cơ quan, ban nghành và các tổ chức chính trị xã hội đều có những chức năng và nhiệm vụ riêng. Tuy trong các tổ chức đó có những thời điểm đạt những hiệu quả chưa cao. Nhưng không thể phủ nhận những thành tựu và vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta. Hiện nay với sự tăng cường lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của đảng. Các tổ chức trong bộ máy Nhà nước luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

 Tiếp nhận và xử lý thông tin. Đó là kỹ năng thiết yếu mà tất cả chúng ta cần phải học hỏi và rèn luyện. Đâu là thông tin chính xác, đâu là bịa đặt để chắt lọc và loại bỏ những thông tin xấu độc, không để bị các thể lực thù địch lôi kéo, kích động.

Trần Hòa

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tin mới

Giáo dục

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

TIN XEM NHIỀU

Sự kiện bình luận

TIN QUAN TÂM

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Sức khỏe