Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, October 18, 2019 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ có sự phát triển nhanh chóng, đã làm thay đổi nhiều phương thức tác chiến của quân đội, hình thành một không gian chiến trường mới đó là không gian mạng. Với sự ra đời và bùng nổ của mạng Internet, các thế lực thù địch đã lợi dụng không gian mạng để đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng, nham hiểm và thâm độc của các thế lực thù địch, Trên cơ sở đó, các Học viện nhà trường đã kịp thời tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội" (gọi tắt là lực lượng 47).

Xin mời bà dân biểu Đức mang tên phản bội Hoàng Đức Bình về Đức để 'dung dưỡng'
Thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong các học viện nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Các hoạt động của lực lượng 47 ở các Học viện nhà trường trong quân đội: Thành lập blog các cơ quan, đơn vị; viết các tin, bài đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương; tổ chức trang mạng xã hội tập hợp được nhiều thành viên… những hoạt động đó bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. 

Ảnh minh họa (Ảnh Hải Anh)

Có hàng nghìn tin, bài viết có chọn lọc kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chống "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" và "phi chính trị hóa" Quân đội. Tuy nhiên, đây là một "mặt trận" mới, bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại những hạn chế nhất định. Nội dung, hình thức đấu tranh chưa phong phú, hiệu quả chưa cao, chủ yếu là chia sẻ bài viết, bình luận… chưa có nhiều bài đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, phản động. Do vậy, để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của "lực lượng 47" ở các Học viện nhà trường trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với "lực lượng 47". Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng 47 đủ về số lượng, chất lượng, nắm chắc những điểm mạnh - yếu, thuận lợi - khó khăn để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động đấu tranh của "lực luợng 47" phù hợp. Quan tâm đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm phát hiện, thu thập thông tin, viết bài đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động trên không gian mạng.

Hai là, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, có định hướng cho "lực lượng 47". Ban Chỉ đạo lực lượng 47 chủ động nắm và dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch, kịp thời phổ biến đến "lực lượng 47" những nội dung trọng tâm cần tập trung đấu tranh. Cung cấp các trang mạng xã hội, các bài viết phản động để "lực lượng 47" trực tiếp vào các trang mạng đó nghiên cứu viết bài đấu tranh với những luận điệu sai trái, kịp thời định hướng dư luận không để bị động, bất ngờ về tư tưởng.

Ba là, "lực lượng 47" thường xuyên rèn luyện, giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị. Kịp thời quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị định của Chính phủ; Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội; nghị quyết của Đảng ủy; kế hoạch, chương trình hành động phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong các học viện nhà trường. Thông qua đó, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, nhãn quan chính trị sắc sảo, lập luận sắc bén. Đặc biệt, coi trọng rèn luyện kỹ năng tiếp nhận xử lý thông tin, biết sàng lọc, xác định nguồn gốc, phân tích rõ đúng, sai, có thái độ chính trị rõ ràng để kịp thời viết bài phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Bốn là, lấy lực lượng 47 làm nòng cốt, lan tỏa hoạt động đấu tranh trên không gian mạng rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Lực lượng 47 ở các Học viện nhà trường tổ chức hướng dẫn các cá nhân, tổ chức trong đơn vị cùng tham gia đấu tranh chống các thế lực thù địch và tuyên truyền rộng rãi các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân đội để tạo được sự lan tỏa đấu tranh mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh của lực lượng 47 toàn đươn vị. 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động của "lực lượng 47". Đấu tranh trên không gian mạng là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tống kết, đánh giá rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả; đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân và tập thể hoạt động có hiệu quả.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực chủ động trong tổ chức thực hiện, tin tưởng rằng lực lượng 47 ở các Học viện nhà trường  sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước.

Xuân Vĩnh

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X