Khử mùi ô tô
Sản phẩm Khử mùi xe Ô tô - Thương hiệu Chăm sóc Xe hơi Số 1 tại Mỹ

Diệt khuẩn, khử mùi trên các thiết bị trong xe, ghế nệm và thảm. Giúp bảo vệ sức khỏe của bạn

MUA NGAY »

Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, December 31, 2020 , 0 bình luận

 (Tindautruongdanchu)-Lợi dụng sự kiện thông qua Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký chứng thực ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021 các đối tượng thù địch không ngừng rêu rao trên mạng xã hội tuyên truyền sai sự thật, đổi trắng thay đen, cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, nói xấu chế độ, nhằm lật đổ nhà nước của nhân dân.

Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

Đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc Đại hội XIII của Đảng

Nhận diện về 'Giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá'

Trang 'Việt tân' lại kiếm cớ la làng về giáo dục lịch sử dân tộc!

Tung tin xấu độc - Chiêu trò nguy hiểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Linh mục Nguyễn Văn Thoan cần xem xét lại!

Vô lối xuyên tạc nguyên tắc 'tập trung dân chủ' của Đảng

Ngày 27 tháng 12 năm 2020, trên  trang Facebook Việt Tân một tổ chức khủng bố ở hải ngoại đăng bài : “ĐẤT DÂN SẼ BỊ CÔNG AN VÀ QUÂN ĐỘI CƯỚP” và đưa ra luận điệu hết sức phản động cho rằng: “Lúc chưa có luật rõ ràng, quân đội đã lạm dụng quyền, huống chi bây giờ được Quốc hội ký lệnh cho phép “cướp” thì không biết sẽ có bao nhiêu đất của người dân sẽ bị cướp?”. Đây là luận điệu không mới của tổ chức khủng bố chuyên tạo ra những vấn đề nóng, có tính thời sự được mọi người quan tâm để tuyên truyền sai sự thật, vu khống cho quân đội và công an cổ súy cho hành vi coi thường pháp luật, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhằm mục đích lật đổ chính quyền toàn dân.

Luận điệu của Tổ chức khủng bố Việt Tân cho rằng việc quốc hội cho bộ quốc phòng và bộ công an sử dụng đất công làm kinh tế là chưa từng có đây là luận điệu đổi trắng thay đen, nói xấu chế độ tốt đẹp của Nhà nước ta. Mục đích luận điệu của bọn phản động tổ chức khủng bố Việt Tân là nói xấu Đảng, Nhà nước và vu khống cho quân đội, công an, kích động cổ súy cho các thành phần bất mãn, những kẻ vô công rồi nghề chống lại nhân dân với chiêu bài “hoạt động dân chủ”.  Trên thế giới tất cả các nước  khi được thành lập đều tổ chức ra quân đội để thực hiện chức năng chính là sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chế độ xã hội của nước ấy. Quân đội Nhân dân Việt Nam có 3 chức năng, trong đó có chức năng là đội quân sản xuất. Sự thật là đất nước ta sau khi trải qua hai cuộc chiến tranh chống  thực dân Pháp và đế quốc Mỹ việc phát triển kinh tế của đất nước ta là hết sức khó khăn. Vì vậy, làm kinh tế của quân đội Nhân dân Việt Nam, đây là thực hiện một trong 4 chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta đã được Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân ta tin tưởng giao cho kể từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là đã được luật hóa tại Điều 25 khoản 2 Luật Quốc phòng năm 2018. Trong hơn 70 năm chiến đấu và trưởng thành quân đội ta đã  thực hiện tốt chức năng đội quân sản xuất: Các đơn vị quân đội đã tận dụng mọi tiềm năng, nguồn lực lao động, đất đai, kỹ thuật..., đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm bổ sung tại chỗ, góp phần giữ ổn định và cải thiện đáng kể đời sống vật chất cho bộ đội. Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp quốc phòng đã sản xuất được một số loại vũ khí, trang bị khí tài phù hợp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội. Nhiều đơn vị làm kinh tế của quân đội đã sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, trở thành các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, đi đầu trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước... 


Các khu kinh tế-quốc phòng của quân đội đã giúp dân khai hoang, cải tạo đồng ruộng, xây dựng ruộng lúa nước, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc; hỗ trợ vốn làm nhà và cây con giống, giúp đỡ về kỹ thuật sản xuất, chống di dân và đón nhận dân ở tuyến sau đến định cư, giúp dân ổn định cuộc sống lâu dài; đã phối hợp cùng với các địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát triển văn hóa-xã hội. 

Qua trên có thể thấy quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng là đội quân  sản xuất quân đội ta đã đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi nhân luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, đi bất cứ nơi đâu, thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, quân đội ta đều giữ vững và phát huy phẩm chất trung với Đảng, hiếu với dân, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu, đùm bọc, che chở và giúp đỡ.

Như vậy nói rằng “Đất dân sẽ bị công an và quân đội cướp” là hoàn toàn không đúng sự thật ở Việt Nam, đây chẳng qua chỉ là luận điệu của tổ chức phản động cách mạng, đi ngược lại lợi ích chính đáng của nhân dân, cố tình bóp méo sự thật mà thôi. Quân đội nhân dân và công an nhân dân là hai lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập,chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy đất quốc phòng là gì? Đất quốc phòng là đất được Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng theo quy định của Luật Đất đai theo quy định tại khoản 1 điều 3 thông tư số 35/2009/TT-BQP do đó không có chuyện quân đội cướp đất của nhân dân mà nhân dân được nhà nước giao quyền sử dụng đất Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Đất đai 2013, Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Tổ chức khủng bố Việt Tân lợi dụng sự kiện quốc hội thông qua Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký chứng thực ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021 để đưa ra luận điệu sai trái, vu khống quân đội nhân dân và công an nhân dân “ Đất của dân sẽ bị công an và quân đội cướp” là một luận điệu hết sức phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, vu khống quân đội và công an của tổ chức khủng bố Việt Tân mà thôi. Luận điệu bì ổi này không thể lừa dối được người dân yêu nước chân chính. Nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không bao giờ nghe theo những điều sai trái mà tổ chức phản động Việt Tân rêu rao. Bởi vì, chỉ có Đảng lãnh đạo đưa đất nước ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thì chúng ta mới thực sự có một đất nước công bằng dân chủ, văn minh, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là hai lực lượng nòng cốt để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sớm hay muộn những con người mang dòng máu lạc hồng cũng sẽ ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Vũ Cương

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh