Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, January 02, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Như chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua song song với công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 thì Đảng và Nhà nước ta đang làm mọi công tác chuẩn bị cho đại đội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó công tác nhân sự là một trong những nội dung được hết sức chú trọng, thực hiện theo đúng quan điểm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất! Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”chính vì vậy trong thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước ta đang kiên quyết xử lý một cách triệt để các trường hợp Đảng viên thoái hóa biến chất vi phạm vào điều lệ Đảng đi ngược lại với lý tưởng cộng sản thậm chí có những sai phạm nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Đảng trong nhân dân. 

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII để chống phá

Tỉnh táo nhận diện, đấu tranh với 'tuyên truyền đen'

‘Dự đoán nhân sự’-Trò hề quen thuộc trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Những kẻ 'ngồi xó bếp' phán về nhân sự của Đảng

Chiêu trò bẻ chữ, lái chữ để đánh lận con đen về các hoạt động của Đảng, Nhà nước

Hoa Mai Nguyen-kẻ hoang tưởng về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Xung quanh vấn đề này trong thời gian vừa qua các thế lực phản động đã đưa ra rất nhiều các thông tin sai trái, không đúng với sự thật, mượn cớ để xuyên tạc, phủ nhận vai trò, bản chất của Đảng ta nhằm chống phá Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Mà tiêu biểu ngày hôm nay 01/1/2021 trên trang mạng facebook “Việt Tân” đã đưa ra những nhận định, phân tích hết sức ngông quồng, phản động chống lại công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng ta.

Trang facebook chuyên ngồi 'nhặt chữ' để bình luận xuyên tạc hướng lái dư luận theo ý đồ xấu

Ngay từ những nội dung đầu tiên của bài viết đã xuyên tạc hoàn toàn ý nghĩa sâu xa và mục đích của công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng ta. Trang Việt Tân khẳng định mục đích của việc phòng chống tham nhũng không có ý nghĩa gì khác ngoài việc tiêu diệt các phe cánh lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Trong khi đó tham nhũng là hành vi lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn cho dân để lấy của dân và lấy cắp của công. Nó làm chậm sự phát triển kinh tế, xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào nhà nước. Và dĩ nhiên đến chừng mực nào đó nó gây mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội.

Như vậy xét về mặt ngữ nghĩa thì phòng chống tham nhũng không chỉ có mục đích đơn thuần là làm giảm tình hình vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm nói riêng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, nâng cao  đời sống nhân dân thông qua đó bảo vệ sự vững mạnh của chế độ xã hội.

Như vậy hoàn toàn không thể nói rằng mục đích của việc phòng chống tham nhũng không có ý nghĩa gì khác ngoài việc tiêu diệt các phe cánh lẫn nhau để tranh giành quyền lực như nội dung bài viết khẳng định.

Hơn thế nữa với thể chế chính trị của đất nước ta là chế độ một đảng, được tổ chức chặt chẽ, có sự thống nhất và tập trung cao từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài đem lại lợi ích cho nhân dân. Mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng chỉ là người đứng ra giúp họ thực hiện mọi quyền dân chủ và thực hiện lợi ích của mình.

Với một thể chế chính trị như vậy thì hoàn toàn không có chuyện phân chia phe phái bè cánh, chia rẽ quyền lực như nội dung bài viết đề cập được.

Ngoài ra bài viết còn khẳng định đại hội lần thứ XIII của Đảng là một trận chiến tranh giành quyền lực. Việc lựa chọn nhân sự và các ghế quyền lực chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm và người đứng đầu nhóm đó chính là người hưởng lợi.

Như chúng ta đã biết mục đích của việc tổ chức ra đại hội đảng nhằm để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ trước. Quyết định đường lối, chính sách của Đảng nhiệm kỳ tới. Bầu Ban Chấp hành Trung ương. Bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng khi cần. Đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng với tiến trình phát triển của đất nước. Hay nói một cách dễ hiểu là đề ra đường lối chính sách để tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển đi lên. Như vậy nếu khẳng định đại hội lần thứ XIII của Đảng là một trận chiến tranh giành quyền lực liệu có đúng hay không?

Đồng thời việc lựa chọn nhân sự và các vị trí lãnh đạo chủ chốt đều được bầu cử một cách khách quan trung thực. Việc làm này không phù thuộc vào ý kiến chủ quan của một cá nhân hay một nhóm lợi ích nào cả mà đó là trí tuệ tập trung của cả đại hội. Tất cả đều được thể hiện thông qua phiếu bầu cử. Và các đại biểu tham gia đại hội đều là những người được nhân dân tin tưởng ủy quyền tham gia đại hội để thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình. Do đó việc lựa chọn nhân sự và các vị trí lãnh đạo chủ chốt chính xác sẽ mang lại lợi ích to lớn không những cho cả đất nước mà còn cả quần chúng nhân dân.

Bởi vậy nếu nói Việc lựa chọn nhân sự và các ghế quyền lực chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm và người đứng đầu nhóm đó chính là người hưởng lợi như bài viết khẳng định là hoàn toàn sai trái.

Trong giai đoạn hiện nay lợi dụng vấn đề dân chủ các thành phần chủ nghĩa cơ hội  xét lại luôn tìm cách để chống lại Đảng và Nhà nước ta. Với những lập luận hết sức vô lý nhằm phủ định lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ định con đường đi lên chế độ xã hội chủ nghĩa của đất nước ta. Do đó mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức đúng đắn tránh để các lực lượng phản động dụ dỗ, mua chuộc đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của dân tộc.

Đặng Dương-Thanh Ngọc

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X