Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, May 27, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Lợi dụng số liệu thống kê kết quả bầu cả, các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn, chống phá lại tiếp tục với chiêu trò đặt những câu hỏi ‘ngớ ngẩn’ xung quanh các con số này ….

>>Khởi tố, bắt tạm giam facebooker 'Trần Giảm' chống phá bầu cử

>>Khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Dũng về hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước

>>Vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá trong ngày bầu cử

>>Chiêu trò vu khống về việc bị ‘thu lại thẻ cử tri’

>>Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế năm 2020 trích dẫn thông tin từ BPSOS liệu có đúng đắn?

Ngày bầu cứ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra vào ngày 23/5/2021 đã thành công tốt đẹp. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đã vô cùng tin tưởng phấn khởi tham gia ngày hội của non sông. Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết đến 22 giờ ngày 23 tháng 5 thì tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt khoảng 98,43%. Kết quả đó đã khẳng định ở Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là một sự kiện trọng đại, là một ngày hội của toàn dân. Đó thực sự là một ngày mà mỗi người dân Việt Nam/ mỗi công dân Việt Nam được thụ hưởng giá trị hiện thực của độc lập, tự do, được hưởng quyền dân chủ và sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình và gánh vác việc nước. Thực tế là vậy, song các thế lực thù địch, cơ hội chính trị dùng mọi thủ đoạn tinh vi, thâm độc để chống phá; trong đó có chiêu bài “dân chủ”, nên cần phải vạch mặt, bác bỏ.

Lợi dụng sự kiện Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết đến 22 giờ ngày 23 tháng 5 thì tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt khoảng 98,43% các đối tượng thù địch không ngừng rêu rao trên mạng xã hội tuyên truyền sai sự thật, đổi trắng thay đen, cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, nói xấu chế độ, nhằm phủ nhận kết quả bầu cử ở Việt Nam. Ngày 26 tháng 5 năm 2021, trên  trang Facebook Việt Tân một tổ chức khủng bố ở hải ngoại đăng bài : “DƯ LUẬN NGHI NGỜ VỀ CON SỐ 98,43 % CỬ TRI ĐI BẦU DO ĐẢNG CÔNG BỐ?” và đưa ra luận điệu bằng những câu hỏi  hết sức phản động cho rằng: “Ai hoặc cơ quan nào có thẩm quyền kiểm phiếu?” hay “Có ủy ban hoặc tổ chức nào giám sát khi kiểm phiếu?” và “Liệu con số cử tri đi bầu có đúng như đảng công bố hay chỉ là trò "lừa gạt" dân từ nhiều năm qua và ngày nay vẫn tiếp tục?. Đây là luận điệu không mới của tổ chức khủng bố chuyên tạo ra những vấn đề nóng, có tính thời sự được mọi người quan tâm để tuyên truyền sai sự thật, vu khống cho Đảng, Nhà nước và nhân dân cổ súy cho hành vi coi thường pháp luật,  kích động nhân dân làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhằm mục tảy chay bầu cử ở Việt Nam.


Luận điệu của Tổ chức khủng bố Việt Tân cho rằng dư luận nghi ngờ về con số 98,43% cử tri đi bầu do Đảng công bố. Mục đích luận điệu của bọn phản động tổ chức khủng bố Việt Tân là gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo tâm lý hoang mang cho cử tri hòng phá hoại kết quả bầu cử hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam. Sự thật là ngày 23/5/2021 vừa qua cử tri cả nước đã thực hiện triệt để quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình là đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để có quyền bầu cử, cả dân tộc, toàn thể nhân dân ta đã phải đấu tranh, hy sinh biết bao xương máu mới có được. Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực của Nhà nước. Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực sự là một ngày hội của toàn dân, bởi sự kiện chính trị trọng đại này là nơi thể hiện rõ nhất quyền làm chủ của nhân dân, tính ưu việt của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tỉ lệ 98,43% cử tri đi bỏ phiếu được Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia công bố là hoàn toàn chính xác thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không có điều gì phải “nghi ngờ” như Việt Tân đã rêu rao.

Ở Việt Nam, các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp luôn được tổ chức công khai minh bạch, đúng Hiến pháp, pháp luật; trong đó, mọi người dân đều được thực hiện quyền công dân, được tự do tham gia bầu cử, bình đẳng trong việc sử dụng phiếu bầu. Như vậy là việc  đưa ra hàng loạt  các câu hỏi của Việt Tân : “Ai hoặc cơ quan nào có thẩm quyền kiểm phiếu?” hay “Có ủy ban hoặc tổ chức nào giám sát khi kiểm phiếu?” và “Liệu con số cử tri đi bầu có đúng như đảng công bố hay chỉ là trò "lừa gạt" dân từ nhiều năm qua và ngày nay vẫn tiếp tục?. các câu hỏi này thể hiện Việt Tân đang hoàn toàn bất lực bởi vì sau các chiêu trò chống phá trước khi bầu cử của chúng không thay đổi được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, mọi người dân Việt Nam đều đề cao quyền và nghĩa vụ của bản thân để đi bầu cử những người đại diện cho quyền lợi của mình vào các cơ quan nhà nước. Tỉ lệ 98,43% là một con số rất cao thể hiện ý chí nguyện vọng của Nhân dân, theo thống kê có những địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% . Để trả lời cho câu hỏi: Ai hoặc cơ quan nào có thẩm quyền kiểm phiếu?” hay “Có ủy ban hoặc tổ chức nào giám sát khi kiểm phiếu?”  thì xin thưa với  Vịt Tân là  theo điều 73 luật bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp năm 2015 quy định: “Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu.
Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.
Ngoài ra khi phát hiện thấy sai phạm trong quá trình kiểm phiếu thì cử tri có quyền khiếu nại, tố cáo về kiểm phiếu theo quy định của điều 75 luật Bầu cử: Những khiếu nại, tố cáo tại chỗ về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử nhận, giải quyết và ghi nội dung giải quyết vào biên bản.
Trong trường hợp Tổ bầu cử không giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của Tổ bầu cử vào biên bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Ban bầu cử.Như vậy nói rằng “Dư luận nghi ngờ về con số 98,43% cử tri đi bầu do đảng công bố là hoàn toàn sáo rỗng, kng có căn cứ, hoàn toàn bịa đặt của Việt Tân cố tình bóp méo sự thật, vu khống cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Sự thật là nước ta là nước thực sự công bằng, dân chủ, bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân có quyền tự do bầu cử được thực hiện triệt để điều đó đã được chứng minh trong các văn bản pháp luật và trong thực tiễn đời sống của nhân dân.

Tổ chức khủng bố Việt Tân lợi dụng kết quả cuộc bầu cử  đại biểu quốc hội và hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đưa ra các câu hỏi thể hiện sự nghi ngờ tính minh bạch trong số lượng cử tri đi bầu cử: “ luận nghi ngờ về con số 98,43% cử tri đi bầu do đảng công bốlà một luận điệu hết sức phản động nhằm chống kết quả bầu cử ở Việt Nam. Luận điệu bì ổi này không thể lừa dối được người dân yêu nước chân chính. Nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Quốc hội không bao giờ nghe theo những điều sai trái mà tổ chức phản động Việt Tân rêu rao. Bởi vì, chỉ có Đảng lãnh đạo, Quốc hội đại diện cho quyền lợi của nhân dân mới đưa đất nước ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta mới thực sự có một đất nước công bằng dân chủ, văn minh, trong đó có sự đóng góp to lớn của các đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sớm hay muộn những con người mang dòng máu lạc hồng cũng sẽ ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trần Quang

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tin mới

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Kinh doanh

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Giáo dục

Sức khỏe

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Bạn đọc

Chiến sĩ hỏi

Ý kiến bạn đọc

Rao vặt

Đăng tin rao vặt hiển thị tại khu vực này chỉ với 1500 đồng/tin. Đối với tin rao vặt vì cộng đồng, người dân miễn phí 100%. Liên lạc theo địa chỉ chiasekienthucnet@gmail.com để đăng tin.