Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, January 01, 2021 , 7 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Chiêu trò tung hứng về nhân sự Đại hội hòng tạo kịch bản 'đấu đá' cho bức tranh 'nhân sự' các kỳ đại hội trước vẫn được các thế lực thù địch, cơ hội phản động sử dụng trước Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, những điểm mới về công tác nhân sự cũng như quy định của pháp luật về nhân sự cấp cao được bảo vệ như 'bí mật quốc gia' đã, đang làm cho những kẻ lẻo mép phán trở nên vô duyên, hài ước về các chiêu trò 'tung tin' nhân sự...

Những kẻ 'ngồi xó bếp' phán về nhân sự của Đảng

Chiêu trò bẻ chữ, lái chữ để đánh lận con đen về các hoạt động của Đảng, Nhà nước

Hoa Mai Nguyen-kẻ hoang tưởng về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Trơ tráo vu khống cho quân đội nhân dân và công an nhân dân

Mác - Lênin

Đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc Đại hội XIII của Đảng

Nhận diện về 'Giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá'

Từ đầu tháng 5/2020, không khó để tiếp cận các bài viết của các thế lực thù địch phản động trên các trang mạng xã hội tung tin đồn, suy đoán về “nhân sự tứ trụ” sẽ được Đại hội XIII của Đảng tín nhiệm tiến cử, lựa chọn. Gần đây,trên trang blog Việt Luận, ngày 29/11/2020 đối tượng Lê Văn Đoành tán phát bài “Nhân sự Đại hội XIII; Quyết đấu trước hội nghị Trung ương 14”. Nội dung bài viết xuyên tạc Điều lệ Đảng và công tác nhân sự Đai hội XIII; bôi nhọ, nói xấu nhằm hạ thấp uy tín của các đồng chí cán bộ cấp cao trong Đảng; đồng thời đưa ra “dự báo” các chức vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Có nghĩa, nhân sự cho các chức danh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đã được định sẵn một cách thiếu dân chủ, khách quan, vì lợi ích nhóm trong công tác cán bộ.

Cần nhận diện đúng đắn rằng: Những thông tin nêu trên là hòng gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, cố ý bôi nhọ tình cảm đồng chí, đồng đội trong tập thể lãnh đạo của Đảng; mưu đồ hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, đoàn kết. Đây thực chất là một thủ đoạn hết sức nham hiểm, thâm độc. Bởi chính sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là sức mạnh nội sinh để toàn đảng, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; cũng là bức tường thành vững chắc đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Do vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi các thế lực thù địch luôn lăm le chống phá cho kỳ được thành trì đoàn kết của Đảng ta!

Bài viết của Lê Văn Đoành đăng trên blog Tiếng dân

Thực tế công tác cán bộ trong Đảng nói chung, công tác giới thiệu, lựa chọn quy hoạch cán bộ chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII nói riêng lại hiện hữu một bức tranh khác biệt và đối lập.

Tinh thần xuyên suốt của cả nhiệm kỳ Đại hội XII với hai nội dung, giải pháp hết sức quan trọng đối với công tác lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đó là: Trao quyền lựa chọn, giới thiệu nhân sự Trung ương cho cơ sở và đảng bộ trực thuộc; đồng thời đề cao trách nhiệm, quy trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử cán bộ quy hoạch chiến lược.Thực tiễn công tác cán bộ cũng minh chứng sống động cho tính đúng đắn của những giải pháp lớn ấy. Theo đó, dưới sự điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung cao điểm vào tháng 11-2018, 100% đảng bộ các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc Trung ương đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ chủ chốt để phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.Quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo 4 bước; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.Đặc biệt, khi Trung ương trao quyền và gắn trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử giới thiệu cán bộ đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt ở nhiều cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, thực sự nêu gương, kiên quyết chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch; không để có sự can thiệp không đúng nguyên tắc, sai thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ, nhất là quy trình giới thiệu quy hoạch cán bộ chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026.Với quy trình chặt chẽ, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến nay đã đáp ứng yêu cầu và tiến độ đặt ra.

Như vậy, cách làm nêu trên cho thấy: Công tác nhân sự, cán bộ của Đảng được thực hiện trên một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng vốn là sức mạnh, tiến bộ, phát huy được nguyện vọng, ý chí tập thể là nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Từ đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là cơ quan cao nhất của Đảng sẽ dân chủ lựa chọn, sáng suốt bầu ra đội ngũ cán bộ là tinh hoa của Đảng, thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Điều đó khẳng định, những thông tin bịa đặt xoay quanh vấn đề nhân sự đại hội đảng thực chất là những thủ đoạn trá hình của các thế lực thù địch và đối tượng xấu sử dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, hòng chia rẽ nội bộ trong Đảng; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, tính ưu việt của chế độ và trực tiếp là tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt to lớn Đại hội XIII của Đảng.

Lesu

Tags:
 1. Bài viết tác giả viết quá hay. Lê Văn Đoành là kẻ phản quốc đáng phải trừng trị

  ReplyDelete
 2. Bài viết nói lên tính đấu tranh trên mặt trận lý luận tư tưởng hiện nay khi mà các thế lực thù địch đang ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Quá tuyệt vời

  ReplyDelete
 3. Đáng phải trừng trị tên phản bội Lê Văn Đoành này và đám bè lũ

  ReplyDelete
 4. Tác giả viết nội dung rất hay. Lý luận rất sắc bén, thể hiện tinh thần đấu tranh với các thế lực hiện nay. Tuyệ

  ReplyDelete
 5. Bài viết quá hay với tinh thần đấu tranh cao

  ReplyDelete
 6. Hay lắm tác giả ơi

  ReplyDelete
 7. Rất tuyệt vời. Nội dung bài viết với tinh thần đấu tranh chống lại các thế lực thù địch hiện nay

  ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X